یوهان یواخیم کوانتس

یوهان یواخیم کوانتس

نوازنده و آهنگساز
Johann Joachim Quantz

ادامه ...
تئوبالد بُم (بوهم)

تئوبالد بُم (بوهم)

نوازنده و آهنگساز
Theobald Boehm

ادامه ...
بنوآ ترانکول بربگیو

بنوآ ترانکول بربگیو

نوازنده، مدرس و آهنگساز
Benoit Tranquille Berbiguier

ادامه ...
لویی دوروس

لویی دوروس

نوازنده و مدرس
Louis Dorus

ادامه ...
ژوزف هانری آلتس

ژوزف هانری آلتس

نوازنده، مدرس و آهنگساز
Joseph Henri Altès

ادامه ...
جوزپه گریبولدی

جوزپه گریبولدی

نوازنده و آهنگساز
Giuseppe Gariboldi

ادامه ...
پائول تافانل

پائول تافانل

مدرس و نوازنده
Paul Taffanel

ادامه ...
ژرژ برر

ژرژ برر

نوازنده و آهنگساز
Georges Barrère

ادامه ...
کارل یواخیم آندرسن

کارل یواخیم آندرسن

نوازنده و مدرس
Carl Joachim Andersen

ادامه ...
فیلیپ گوبر

فیلیپ گوبر

نوازنده و آهنگساز
Philippe Gaubert

ادامه ...