First Sonata Flute & Piano

اثر : بوسلاو مارتینو

پارت فلوت
پارت پیانو

La Flute De Pan

اثر : ژولز موکه

پارت فلوت
پارت پیانو

قطعه : “شش سونات برای فلوت و پیانو”

اثر : موتزارت

پارت فلوت
پارت پیانو

چهار سونات برای فلوت و پیانو

اثر : جرج فیلیپ تلمان

پارت فلوت