قطعه : “در پنج پرده” برای فلوت سولو

اثر : آمین فیض آبادی

قطعه : “آگنوزیا” برای فلوت سولو

اثر : کیاوش صاحب نسق

رقص برای قاصدک (دونوازی فلوت)

اثر : شهریار شریف پور