تمام زیبایی موسیقی به تنوع و بیان متفاوت، با تم و ملودی‌هایی است که با سازها و آواز اجرا میشود. اما از آنجایی‌که آکمپانیمان (همراهی با سازی دیگر، آنسامبل و یا ارکستر) نیاز به شناخت و تمرین دارد و همچنین دسترسی به پیانیست یا گروه هم‌‌نواز، همیشه و براحتی ممکن نیست لذا اجراهای جداگانه و تمرینیِ ساز همراهی، این امکان را میدهد تا یک قطعه را بطور کامل با تمام اصوات آن شنیده، یاد گرفته و هرچه بیشتر به نکات و ظرافت‌های موسیقی در آن قطعه واقف شویم. 

و البته نیازی به گفتن نیست که این راه تنها، تمرینی مناسب برای آمادگی تمرین اصلی و اجرای آن با نوازنده همراه خواهد بود.