ناهید موفقی

بیوگرافی ناهید موفقی

 • کارشناسی ارشد نوازندگی ساز جهانی، دانشکده هنر و معماری.
 • کارشناسی موسیقی.
 • نوازندگی فلوت زیر نظر دکتر آذین موحد از سال 1387 تا کنون.
 • نوازندگی فلوت از سال 1379 زیر نظر مونا طاهریان.
 • نوازندگی فلوت زیر نظر محمد علی لقا در دانشکده هنر و معماری.
 • گذراندن دوره سه ساله الگزندر تکنیک زیر نظر دکتر آذین موحد.
 • شرکت در کلاس های کوشیار شاهرودی.
 • شرکت در دوره سه ماه در کنسرواتوار اوترخت هلند زیر نظر پروفسور کارولین انسینک.
 • شرکت در کلاس های پداگوژی و نوازندگی فلوت آلدوبارتن.
 • شرکت در کلاس های باروک، ویلبرت، هازلزت در کنسرواتوار اوترخت هلند.
 • اجرا در کشور لهستان تابستان 1396.
 • همکاری و اجرا با کر فلوت تهران در تالار رودکی.
 • اجرا در تالار آوینی دانشگاه تهران.
 • اجرا با ارکستر نادر مشایخی.
 • همکاری با ارکستر رسانه هنر و اجرا در فرهنگسرای ارسباران 1386.
 • عضو شورای مرکزی انجمن فلوت ایران.
 • دبیر اجرایی سمینار فلوت، تابستان 1395.
 • عضو کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی.

برگزاری کارگاه :

 • نقش بازی در تشویق کودکان به تمرین سالم در سمینار فلوت، شهریور 1391.
 • برگزاری کارگاه فلوت برای کودکان در سمینار فلوت، دانشگاه تهران تابستان 1393 .
 • برگزاری کارگاه فلوت، کمپ کودک و نوجوان در سمینار فلوت، تابستان 1395.
 • برگزاری کارگاه نفس: بررسی عملکرد مکانیزم تنفسی در نوازندگی سازهای بادی و ارائه راه کارهای آموزشی، آموزشگاه موسیقی نماد تابستان 1398.
 • برگزارى کارگاه نفس: دکتر آذین موحد، ناهید موفقى در وبینار تابستان ١٣٩٩
 • تدریس ساز فلوت
 • تدریس فلوت در کنسرواتوار تهران واحد ٢۹