Author picture

بیوگرافی مونا طاهریان

مونا طاهریان ، نوازندگی فلوت را از سال 1373 نزد ناصر رحیمی آغاز کرد و از سال 1378 به ادامه فراگیری فلوت نزد دکتر آذین موحد پرداخت.

وی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد نوازندگی از دانشگاه هنر میباشد و سابقه نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران , کر فلوت تهران ، فرهنگسرای نیاوران و اجرای چندین رسیتال و تکنوازی را در پرونده کاری خود دارد .

وی در سالهای اخیر از تجربیات سعید تقدسی بهره مند بوده و از موسسین انجمن فلوت ایران میباشد .