بیوگرافی ارغوان منتظری

بیوگرافی ارغوان منتظری

همکارى با ارکستر هاى :

 • ارکستر سمفونیک ایران – اتریش (به رهبرى
 • مازیار یونسى و کریستین شولتز)
 • ارکستر ملى ایران (فریدون شهبازیان)
 • ارکستر فیلارمونیک تهران (آرش گوران)
 • ارکستر سمفونیک بل کانتو (نیما پناهى ها)
 • ارکستر خانه هنرمندان (محمد سریر)
 • راین بند (بردیا کیارس)
 • کر فلوت تهران به رهبرى سعید تقدسى (اجرا با سولیست هایى چون کیان سلطانى و پیام تقدسى در اتریش و سوییس)
 • ارکستر موسیقى نو علیرضا مشایخى
 • همکارى با اینتر ارکستر تهران نادر مشایخى
 • مربى سکشن بادى ارکستر پایتخت شهرام توکلى

شرکت در مستر کلاس هاى :

فیروزه نوایىسعید تقدسىکوشیار شاهرودىNolwenn bergin – ‏Barbara Gisler Hasse