بیوگرافی آرمین حسن زاده

بیوگرافی آرمین حسن زاده

  • دانشجوی کارشناسی موسیقی دانشگاه علمی کاربردی

  • دیپلم هنرستان موسیقی

  • برگزیده نفر اول جشنواره جوان سال۹۷ (گروه سنی الف)

  • فراگیری فلوت از سال ۷۹ با محمد علی لقاء و از سال ۹۴‌ تاکنون نزد عسل حناچی

  • حضور در کلاس های دکتر آذین موحد، سعید تقدسی، فیروزه نوایی، کوشیار شاهرودی و مجید سینکی

  • فراگیری پیانو از سال ۹۶ تا ۹۹ فریما قوام صدری، ۹۵ تا ۹۷ کامیار بهرودی