خانه فلوت ایران در مصاحبه اختصاصی که با دکتر آذین موحد داشته است، تلاش میکند تا موارد مهمی از کنکورها و مسابقات نوازندگی فلوت را ارائه دهد . لازم به ذکر است که با تلاش انجمن فلوت ایران ، این مهم چند سالی است که در میهن عزیزمان محقق شده است . شرایط و جزییات برگزاری این کنکورها جزو نکات کلیدی و البته آکادمیک آن میباشد که در این مصاحبه به آن پرداخته ایم .

(این مصاحبه در ۶ بخش تهیه شده است)