جین گالوی

جین گالوی

مدرس و نوازنده فلوت

بیوگرافی (کلیک کنید)

جین گالوی

Jeanne Galway

جین گالوی متولد اکتبر سال 1955 در شهر نیویورک است .

او نوازندگی فلوت را در سن ده سالگی آغاز کرد و بگفته خود جین ، زمانی برای خرید فلوت خود مجبور به نگهداری از کودکان بوده است .

وی در سال 1973 از Johne Glenn high school فارغ التحصیل شد و همچنین او در Mannes College of Music در شهر نیویورک نیز حضور داشت.

جین گالوی در سال 1982 برای نخستین بار با جمیز گالوی دیدار داشت که این دیدار دو سال قبل از ازدواج آن دو بود .

جین گالوی در بین سال های 1984 الی 1992 در هیچ کنسرتی نوازندگی نکرد زیرا در طی این سال ها به دلیل استرس سفر ، حمایت از همسرش در تور های کنسرت ، مدیریت امور مالی و مراقبت از فرزندانشان نتوانست در هیچ کنسرتی نوازندگی کند .

آن ها در طی سال های اخیر قطعاتی را در تورهای کنسرت خود نواخته اند .

وی علاوه بر نوازندگی همراه با همسرش ، در چند پروژه به عنوان سولیست با ارکسترهای مختلف اجرا می کند .

در سال 2008 او و همسرش جیمز گالوی از سوی مجله  آیریش آمریکا به عنوان سفیران موسیقی انتخاب شدند .

وی در حال حاضر همراه با همسرش در شهر لوسرن سوئیس زندگی میکند .

جین گالوی با ساز Nagahara 18K نوازندگی میکند .