مصاحبه اختصاصی خانه فلوت ایران با مهرداد غلامی ، نوازنده و مدرس فلوت

مراحل تحصیلات آکادمیک ، دانشگاهی ، فستیوال های تابستانه و همچنین دکترای نوازندگی در ایالات متحده در مصاحبه خانه فلوت از زبان مهرداد غلامی که به تازگی موفق به اخذ درجه دکترا در نوازندگی فلوت گردیده است.